ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทย์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยามตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ ในเครือ THG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกหน่วยจัด กิจกรรม “EKG สัญจร” เพื่อตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า แก่ชาวชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ กว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งต่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจไปรักษายังศูนย์หัวใจ ในเครือธนบุรี เสริมรัฐได้ตามสิทธิ์  ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปหรือ THG เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด   ถือเป็นหนึ่งในภัยเงียบสำคัญที่อาจนามาสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเข้าสู่ในระยะอาการที่รุนแรงทำให้ยากต่อการรักษา ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท อาจารย์ประจำคณะ และทีมนักศึกษาแพทย์…

นพ.ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ.พัทลุง

นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ.ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 – นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง พร้อมเยี่ยมชมการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในห้องปฏิการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต (Cardiac Care Unit : CCU) โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายแพทย์โอภาส…

รศ.นพ.ธีรภัทร-ยิ่งชนม์เจริญ-ธนบุรีเสริมรัฐ

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ   ขอแสดงความยินดีแก่รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปเพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และเตรียมเข้ารับตำแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ. 2567-2569 แทนคณะกรรมการบริหารฯ ชุดปัจจุบัน ที่กำลังจะครบวาระ เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท…