EKG ธนบุรี เสริมรัฐ ม.สยาม 12

ธนบุรี เสริมรัฐ จับมือ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่บุคลากรและประชาชนใกล้เคียง

ธนบุรี เสริมรัฐ จับมือ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่บุคลากรและประชาชนใกล้เคียง​ ธนบุรี เสริมรัฐ จับมือ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่บุคลากรและประชาชนใกล้เคียง​ ธนบุรี เสริมรัฐ ในเครือ THG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกหน่วยจัดกิจกรรม “EKG สัญจร” เพื่อตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสยาม รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งต่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจไปรักษายังศูนย์หัวใจ ในเครือธนบุรี เสริมรัฐได้ตามสิทธิ ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปหรือ THG เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นหนึ่งในภัยเงียบสำคัญที่อาจนามาสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเข้าสู่ในระยะอาการที่รุนแรงทำให้ยากต่อการรักษา ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท อาจารย์ประจำคณะ และทีมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จึงได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “EKG สัญจร” เพื่อออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสยาม และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 100 คน…

ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทย์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยามตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ นำทีมแพทยศาสตร์ ม.สยาม ตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้ชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่าย ธนบุรี เสริมรัฐ ในเครือ THG ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกหน่วยจัด กิจกรรม “EKG สัญจร” เพื่อตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า แก่ชาวชุมชนคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ กว่า 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่งต่อผู้ตรวจพบความผิดปกติของหัวใจไปรักษายังศูนย์หัวใจ ในเครือธนบุรี เสริมรัฐได้ตามสิทธิ์  ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปหรือ THG เปิดเผยว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด   ถือเป็นหนึ่งในภัยเงียบสำคัญที่อาจนามาสู่การเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงเพราะมักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อเข้าสู่ในระยะอาการที่รุนแรงทำให้ยากต่อการรักษา ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำโดย อ.ดร.เจนวิทย์ นพวรท อาจารย์ประจำคณะ และทีมนักศึกษาแพทย์…

ทำบุญประจำปี 2567 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ทำบุญประจำปี 2567 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ทำบุญประจำปี 2567 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน วันที่ 4 เมษายน 2567 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี 2567 ณ ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในการเจริญพระพุทธมนต์  และมีดร.สุวดี พันธุ์พานิช (CEO บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ) เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี ร่วมกับพนักงานภายในศูนย์หัวในฯ อีกด้วย เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล…

TSR เปิดศูนย์หัวใจฯ รพ ค่ายวชิราวุธ 2

ธนบุรี เสริมรัฐ ร่วมมือกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ธนบุรี เสริมรัฐ ร่วมกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ธนบุรี เสริมรัฐ ร่วมกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิด ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ธนบุรี เสริมรัฐ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.ค่ายวชิราวุธ ปรับปรุง CCU รองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า   และการลงนามความร่วมมือให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกัน         นครศรีธรรมราช (2 เมษายน 2567) – บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG นำโดย ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พลตรี…

นพ.ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ.พัทลุง

นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ.ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 – นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง พร้อมเยี่ยมชมการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในห้องปฏิการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต (Cardiac Care Unit : CCU) โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายแพทย์โอภาส…

รศ.นพ.ธีรภัทร-ยิ่งชนม์เจริญ-ธนบุรีเสริมรัฐ

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ   ขอแสดงความยินดีแก่รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปเพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และเตรียมเข้ารับตำแหน่งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ. 2567-2569 แทนคณะกรรมการบริหารฯ ชุดปัจจุบัน ที่กำลังจะครบวาระ เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท…

“โครงการ TSR EKG สัญจร”

“โครงการ TSR EKG สัญจร” “โครงการ TSR EKG สัญจร” ลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจ EKG (Electrocardiogram) คือ การตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือได้เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งการตรวจหัวใจแบบ EKG นั้นสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจได้ โดยที่ผ่านมามีการตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีมีบริษัทฯ ต่างๆ สนใจติดต่อให้บริษัทฯ เข้าไปประเมินสุขภาพหัวใจพนักงานเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน…

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7 “

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7″ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7 “ ณ วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน จ.ปทุมธานี ได้จัดออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ตรวจหัวใจเบื้องต้นให้กับพระ-แม่ชีและประชาชนทั่วไปหลายร้อยคน ณ วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน จ.ปทุมธานี เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์…

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สะดวกในการเดินทาง ให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ…