“โครงการ TSR EKG สัญจร”

“โครงการ TSR EKG สัญจร” “โครงการ TSR EKG สัญจร” ลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจ EKG (Electrocardiogram) คือ การตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือได้เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งการตรวจหัวใจแบบ EKG นั้นสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจได้ โดยที่ผ่านมามีการตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีมีบริษัทฯ ต่างๆ สนใจติดต่อให้บริษัทฯ เข้าไปประเมินสุขภาพหัวใจพนักงานเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน…

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7 “

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7″ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7 “ ณ วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน จ.ปทุมธานี ได้จัดออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ตรวจหัวใจเบื้องต้นให้กับพระ-แม่ชีและประชาชนทั่วไปหลายร้อยคน ณ วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน จ.ปทุมธานี เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์…

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สะดวกในการเดินทาง ให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ…

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาล ธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม AED ให้กับพนักงาน

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม AED ให้กับพนักงาน ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล ธนบุรี ทวีวัฒนา โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม AED ให้กับพนักงาน เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและป้องกันโรคหัวใจ สนับสนุนให้มีการตรวจวิเคราะห์โรคให้เข้ารักษาได้ทันเวลา เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์…

ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือน

ถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือน ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เชิญแพทย์ประจำศูนย์ฯ มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากร เป็นประจำทุกเดือน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด 61/160…

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดย เชิญวิทยากรอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG) เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน กิจกรรมและงานวิชาการ ติดต่อเรา บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ…

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เปิดการฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง แก่บุคลาการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

ศูนย์หัวใจฯ โรงบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เปิดการฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาพรัฐและเอกชน โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เปิดฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางแก่บุคลาการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดย ธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นต้นแบบทางวิชาการ และการปฏิบัติการ เพื่อช่วยลดความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และงบประมาณ เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวสาร ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อมวลชน…

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด โดย ดร. สุวดี พันธุ์พานิช CEO มอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

ดร. สุวดี พันธุ์พานิช (CEO) มอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

ดร. สุวดี พันธุ์พานิช (CEO) มอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด โดย ดร. สุวดี พันธุ์พานิช CEO มอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 6,000 โดส ให้กับ นพ. จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพัทลุง เพื่อฉีดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ คุณค่าของแบรนด์ การเติบโตขององค์กร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการจัดการ เครือข่ายของธนบุรี เสริมรัฐ การรับรองคุณภาพและรางวัล บริการของเรา ภาพรวมบริษัท ธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ธุรกิจบริหารบุคลากรทางการแพทย์ ธุรกิจบริหารสถานพยาบาล การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เอกสารบริษัท การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์…

ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช (CEO) เข้ารับรางวัล Patient Care Initiative of the year จาก Healthcare Asia Awards

ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช (CEO) เข้ารับรางวัล Patient Care Initiative of the year จาก Healthcare Asia Awards บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ ในเครือของ THG ที่รับจ้างบริหารโรงพยาบาล รวมถึงการเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทาง นำโดย ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช (CEO) เข้ารับรางวัล Patient Care Initiative of the year จาก Healthcare Asia Awards ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งเน้นการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาล หรือ เสริมรัฐ ในความหมายภาษาไทยตามชื่อของบริษัท และมุ่งหวังให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐมากขึ้น โดยการเปิดศูนย์โรคหัวใจที่ดีเยี่ยมและวางแผนที่จะขยายบริการด้านอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้ต่อไป บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด มีความเชื่อว่า บริษัทฯ จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้คนในประเทศเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น…

นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา

คณะกรรมการบริษัท นางสาวทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล อายุ (ปี) 67 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 25 มกราคม 2561 คุณวุฒิการศึกษา Master of Science (Human Resources) COPPIN STATE COLLEGE, MARYLAND, USA บัญชีบัณฑิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD) Mini MBA 2556, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING Class 5 Federation of Accounting Professions THON…