นพ.ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ.พัทลุง

นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ.ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 – นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง พร้อมเยี่ยมชมการทำงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในห้องปฏิการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต (Cardiac Care Unit : CCU) โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายแพทย์โอภาส…