ศูนย์หัวใจฯ โรงบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด

เปิดการฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง

แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาพรัฐและเอกชน

โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เปิดฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางแก่บุคลาการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดย ธนบุรี เสริมรัฐ พร้อมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นต้นแบบทางวิชาการ และการปฏิบัติการ เพื่อช่วยลดความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และงบประมาณ

ติดต่อเรา