"โครงการ TSR EKG สัญจร"

“โครงการ TSR EKG สัญจร” ลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจ EKG (Electrocardiogram) คือ การตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือได้เกิดขึ้นไปแล้ว ซึ่งการตรวจหัวใจแบบ EKG นั้นสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่มีผลต่อหัวใจได้ โดยที่ผ่านมามีการตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีมีบริษัทฯ ต่างๆ สนใจติดต่อให้บริษัทฯ เข้าไปประเมินสุขภาพหัวใจพนักงานเป็นจำนวนมาก

ติดต่อเรา