"โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7"

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7 “ ณ วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน จ.ปทุมธานี ได้จัดออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 ตรวจหัวใจเบื้องต้นให้กับพระ-แม่ชีและประชาชนทั่วไปหลายร้อยคน ณ วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน จ.ปทุมธานี

ติดต่อเรา