ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม AED ให้กับพนักงาน

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล ธนบุรี ทวีวัฒนา โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม AED ให้กับพนักงาน เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่หมดสติ ไม่หายใจ ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมและป้องกันโรคหัวใจ สนับสนุนให้มีการตรวจวิเคราะห์โรคให้เข้ารักษาได้ทันเวลา

ติดต่อเรา