ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สะดวกในการเดินทาง ให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ติดต่อเรา