ดร. สุวดี พันธุ์พานิช (CEO) มอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด โดย ดร. สุวดี พันธุ์พานิช CEO มอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 6,000 โดส ให้กับ นพ. จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพัทลุง เพื่อฉีดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่โรงพยาบาล และประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ติดต่อเรา