นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง

ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก

นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง

ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก

นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง
ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ.ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก 

ติดต่อเรา