ธนบุรี เสริมรัฐ ร่วมกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ธนบุรี เสริมรัฐ ร่วมกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิด ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ธนบุรี เสริมรัฐ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.ค่ายวชิราวุธ ปรับปรุง CCU รองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า  
และการลงนามความร่วมมือให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกัน

TSR เปิดศูนย์หัวใจฯ รพ ค่ายวชิราวุธ 2

        นครศรีธรรมราช (2 เมษายน 2567) – บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG นำโดย ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย พลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, พันเอก ปรมะ ปุรินทราภิบาล หัวหน้ากองอายุรกรรม และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมงาน

        ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดปีละมากกว่า 6,000 ราย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นในแต่ละปี และด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ในการขยายขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ อีกทั้งยังได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) จากเดิมที่มีเพียง 4 เตียง ขยายเพิ่มเป็น 20 เตียง โดยมีเป้าหมายที่จะรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น 2.5 เท่าต่อเดือน เปิดให้บริการแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง 

        ปัจจุบัน ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เปิดให้บริการครอบคลุม ดังนี้ การฉีดสีและสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Angiogram : CAG), การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด (Percutaneous Coronary Intervention : PCI), การขยายหลอดเลือดตีบแบบซับซ้อนโดยใช้หัวกรอเพชร (Rotablator), การจี้ไฟฟ้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation : RFA), การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้า (Electrophysiology Study : EPs), การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ Permanent Pacemaker), การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Implantable Cardioverter Defibrillator), การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitoring), การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG) รวมถึงการตรวจหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test : EST) ด้วย

        “ธนบุรี เสริมรัฐ มุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือในการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง ในโรงพยาบาลรัฐที่หลายแห่งในอนาคต เช่น ศูนย์หัวใจ, ศูนย์ไต, ศูนย์มะเร็ง เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มศักยภาพของโรงพยาบาลรัฐในการดูแลผู้ป่วย ลดการรอคอย ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต และเข้าถึงการใช้สิทธิการรักษาได้อย่างทั่วถึง” ดร.สุวดี พันธ์พานิช กล่าวเสริม

       และในโอกาสนี้โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โดยพลตรี โชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, พันเอก ปรมะ ปุรินทราภิบาล หัวหน้ากองอายุรกรรม ร่วมกับ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด โดยมี ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณจำรัส ชูวงศ์ ผู้จัดการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ได้ทำการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การรักษา การทำหัตถการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ร่วมกัน

       ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ถือเป็นโมเดลที่ THG ต้องการเข้าไปบริการสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบริหารจัดการต้นทุน เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน โดยในปัจจุบัน ธนบุรี เสริมรัฐ ได้รับผิดชอบในการดูแลบริหารศูนย์หัวใจ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช รวมถึงยังได้ดูแลธุรกิจความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ได้แก่การบริหาร รพ.สต.อบจ.ภูเก็ต อีกด้วย

ติดต่อเรา