ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช (CEO) เข้ารับรางวัล Patient Care Initiative of the year จาก Healthcare Asia Awards

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ ในเครือของ THG ที่รับจ้างบริหารโรงพยาบาล รวมถึงการเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทาง นำโดย ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช (CEO) เข้ารับรางวัล Patient Care Initiative of the year จาก Healthcare Asia Awards ซึ่งบริษัทฯได้มุ่งเน้นการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาล หรือ เสริมรัฐ ในความหมายภาษาไทยตามชื่อของบริษัท และมุ่งหวังให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐมากขึ้น โดยการเปิดศูนย์โรคหัวใจที่ดีเยี่ยมและวางแผนที่จะขยายบริการด้านอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด มีความเชื่อว่า บริษัทฯ จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้คนในประเทศเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด หนึ่งในบริษัทฯ     ในเครือของ THG ที่รับจ้างบริหารโรงพยาบาล รวมถึงการเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทาง นำโดย   ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช (CEO) เข้ารับรางวัล Patient Care Initiative of the year       จาก Healthcare Asia Awards ซึ่งบริษัทฯ   ได้มุ่งเน้นการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาล หรือ เสริมรัฐ ในความหมายภาษาไทย ตามชื่อของบริษัท และมุ่งหวังให้บริการ   ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ มากขึ้น โดยการเปิดศูนย์โรคหัวใจที่ดีเยี่ยม     และวางแผนที่จะขยายบริการด้านอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด มีความเชื่อว่า บริษัทฯ จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้คนในประเทศเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา