นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เว็บไซต์ของเรา https://thonburisermrath.co.th เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า https://thonburisermrath.co.th
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

https://thonburisermrath.co.th เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
 • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th

เว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Tag Manager
 • LINE Tag
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ https://thonburisermrath.co.th ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ท่านจะติดต่อ https://thonburisermrath.co.th และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย Thonburi Sermrath (https://thonburisermrath.co.th)

Welcome to Dream-Theme’s Privacy Policy

 1. Hi there, we’re Dream-Theme. Welcome to our privacy policy. This policy sets out how we handle your personal information if you’re a Dream-Theme buyer, user or visitor to our Sites. It applies across dream-theme.com, the7.io and their subdomains (the “Sites”).
 2. When we say ‘we’, ‘us’ or ‘Dream-Theme’ it’s because that’s who we are and we own and run the Sites.
 3. If we say ‘policy’ we’re talking about this privacy policy. If we say ‘terms of service’ we’re talking about the terms of using our Sites and services. The terms may vary by Sites and each Site makes them separately available and seeks consent to them separately to this policy.

The type of personal information we collect

 1. We collect certain personal information about visitors, users and buyers on our Sites.
 2. The most common types of information we collect include things like: user-names, member names, purchase codes, website addresses, email addresses, IP addresses, other contact details, support queries (and content you direct us for their handling), survey responses and web analytics data. We will also collect personal information from job applications (such as, your CV, the application form itself, cover letter and interview notes).

How we collect personal information

 1. We collect personal information directly when you provide it to us, automatically as you navigate through the Sites, or through other people when you use services associated with the Sites.
 2. We also collect your personal information when you provide it to us when you complete user registration and submit a support (or pre-purchase) request, subscribe to a newsletter, email list, submit feedback, fill out a survey, or send us a communication.

How we use personal information

 1. We will use your personal information:
  1. To fulfil a contract, or take steps linked to a contract: in particular, in processing your support request(s) and pre-purchase question(s).
  2. Where this is necessary for purposes which are in our, or third parties, legitimate interests. These interests include:
   1. operating the Sites;
   2. providing you with services described on the Sites;
   3. verifying your identity when you sign in to any of our Sites;
   4. responding to support tickets, and helping facilitate the resolution of any disputes;
   5. updating you with operational news and information about our Sites and services e.g. to notify you about changes to our Sites, website disruptions or security updates;
   6. carrying out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
   7. monitoring activity on the Sites, e.g. to identify potential fraudulent activity and to ensure compliance with the terms of service that apply to the Sites;
   8. managing our relationship with you, e.g. by responding to your comments or queries submitted to us on the Sites or asking for your feedback or whether you want to participate in a survey;
   9. managing our legal and operational affairs (including, managing risks relating to content and fraud matters);
   10. training staff about how to best serve our user community;
   11. improving our products and services;
   12. providing general administrative and performance functions and activities; and
   13. processing your job application.
  3. Where you give us consent:
   1. providing you with marketing information about products and services which we feel may interest you; and
   2. customising our services and websites, like advertising – where this involves the use of cookies or similar technologies – in order to provide a more personalised experience.
  4. For purposes which are required by law.
  5. For the purpose of responding to requests by government, a court of law, or law enforcement authorities conducting an investigation.

When we disclose your personal information

 1. We will disclose personal information to the following recipients:
  1. authors of any items or services made available to you, so they can facilitate support and bug fixes, who maybe located in any of the countries;
  2. subcontractors and service providers who assist us in connection with the ways we use personal information (as set out above), in particular: website hosting providers which are located in Canada, Germany, India, Netherlands, Singapore, UK, US; technical and customer support services which are located in India, Poland, UK, Ukraine and US; marketing and analytics services which are located in the US; security and fraud prevention services which are located in the US; subscription management services which are located in the US; and operational tooling services which are located in the US. Noting that our subcontractors and services providers may also transfer and access such information from other countries in which they have operations.
  3. our professional advisers (lawyers, accountants, financial advisers etc.) which are located in Cyprus, UK, Ukraine and USA;
  4. regulators and government authorities in connection with our compliance procedures and obligations;
  5. a purchaser or prospective purchaser of all or part of our assets or our business, and their professional advisers, in connection with the purchase;
  6. a third party to respond to requests relating to a criminal investigation or alleged or suspected illegal activity;
  7. a third party, in order to enforce or defend our rights, or to address financial or reputational risks;
  8. a rights holder in relation to an allegation of intellectual property  infringement or any other infringement;
  9. other recipients where we are authorised or required by law to do so; and
  10. companies that are in the Envato group which are located in Australia, Mexico and the US;

Where we transfer and/or store your personal information

 1. We are a multinational company, therefore your data will be processed in Australia, India, Poland, Russia, UK, Ukraine and the US. We do this on the basis of your consent to this policy. In order to protect your information, we take care where possible to work with subcontractors and service providers who we believe maintain an acceptable standard of data security compliance.

How we keep your personal information secure

 1. We store personal information on secure servers that are managed by us and our service providers, and occasionally hard copy files that are kept in a secure location in Canada, Germany, India, Netherlands, Singapore, UK and the US. Personal information that we store or transmit is protected by security and access controls, including username and password authentication, two-factor authentication, and data encryption where appropriate.

How you can access your personal information

 1. You can access some of the personal information that we collect about you by logging in to your account. You also have the right to make a request to access other personal information we hold about you and to request corrections of any errors in that data. You can also close the account you have with us for any of our Sites at any time. To make an access or correction request, contact us by submitting a ticket.

Marketing Choices regarding your personal information

 1. Where we have your consent to do so (e.g. if you have subscribed to one of our e-mail lists or have indicated that you are interested in receiving offers or information from us), we send you marketing communications by email about products and services that we feel may be of interest to you. You can ‘opt-out’ of such communications if you would prefer not to receive them in the future by using the “unsubscribe” facility provided in the communication itself.
 2. You also have choices about cookies, as described below. By modifying your browser preferences, you have the choice to accept all cookies, to be notified when a cookie is set, or to reject all cookies. If you choose to reject cookies some parts of our Sites may not work properly in your case.

Cookies and web analytics

 1. For more general information on cookies, see http://www.allaboutcookies.org.
 2. When you visit our Sites, there’s certain information that’s recorded which is generally anonymous information and does not reveal your identity. If you’re logged into your account some of this information could be associated with your account. We’re talking about the following kinds of details:
  1. your IP address or proxy server IP address’;
  2. the domain name you requested;
  3. the name of your internet service provider is sometimes captured depending on the configuration of your ISP connection;
  4. the date and time of your visit to the website;
  5. the length of your session;
  6. the pages which you have accessed;
  7. the number of times you access our site within any month;
  8. the file URL you look at and information relating to it;
  9. the website which referred you to our Sites; and
  10. the operating system which your computer uses.
 3. Occasionally, we will use third party advertising companies to serve ads based on prior visits to our Sites. For example, if you visit our Sites, you may later see an add for our products and services when you visit a different Site.

Information about children

 1. Our Sites are not suitable for children under the age of 16 years, so if you are under 16 we ask that you do not use our Sites or give us your personal information (if you are a young tech wiz, please direct your nearest responsible adult to use the Sites for you!). If you are from 16 to 18 years, you can browse the Sites but you’ll need the supervision of a parent or guardian to become a registered user. It’s the responsibility of parents or guardians to monitor their children’s use of our Sites.

Information you make public or give to others

 1. If you make your personal information available to other people, we can’t control or accept responsibility for the way they will use or manage that data. There are lots of ways that you can find yourself providing information to other people, like when you post a public message on a forum thread, share information via social media, or make contact with another user (such as a third party Author) whether via our Sites or directly via email. Before making your information publicly available or giving your information to anyone else, think carefully. If giving information to another user via our Sites, ask them how they will handle your information. If you’re sharing information via another website, check the privacy policy for that site to understand its information management practices as this privacy policy will not apply.

How long we keep your personal information

 1. We retain your personal information for as long as is necessary to provide the services to you and others, and to comply with our legal obligations. If you no longer want us to use your personal information or to provide you with our services, you can request that we erase your personal information and close your account. Please note that if you request the erasure of your personal information we will retain information from deleted accounts as necessary for our legitimate business interests, to comply with the law, prevent fraud, collect fees, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with investigations, enforce the terms of service and take other actions permitted by law. The information we retain will be handled in accordance with this Privacy Policy.

When we need to update this policy

 1. We will need to change this policy from time to time in order to make sure it stays up to date with the latest legal requirements and any changes to our privacy management practices.
 2. When we do change the policy, we’ll make sure to notify you about such changes, where required. A copy of the latest version of this policy will always be available on this page.

How you can contact us

 1. If you have any questions about our privacy practices or the way in which we have been managing your personal information, please contact us by submitting a support ticket.
 2. We’re really glad you made it to the end of the privacy policy, because knowing this stuff is the best way to understand how your personal information is used and how to best manage it!

If you’re a user or visitor in the European Economic Area these rights also apply to you:

 1. For the purposes of applicable EU data protection law (including the General Data Protection Regulation 2016/679 (the “GDPR”), we are a ‘data controller’ of your personal information.

How you can access your personal information

 1. You are also entitled to ask us to port your personal information (i.e. to transfer in a structured, commonly used and machine-readable format, to you), to erase it, or restrict its processing. You also have rights to object to some processing that is based on our legitimate interests, such as profiling that we perform for the purposes of direct marketing, and, where we have asked for your consent to process your data, to withdraw this consent as more fully described below.
 2. These rights are limited in some situations – for example, we can demonstrate that we have a legal requirement to process your personal information. In some instances, this means that we may retain some data even if you withdraw your consent.
 3. Where we require your personal information to comply with legal or contractual obligations, then provision of such data is mandatory: if such data is not provided, then we will not be able to manage our contractual relationship with you, or to meet obligations placed on us. In all other cases, provision of requested personal information is optional.
 4. If you have unresolved concerns you also have the right to complain to data protection authorities. The relevant data protection authority will be the data protection authority of the country: (i) of your habitual residence; (ii) of your place of work; or (iii) in which you consider the alleged infringement has occurred.

Both personal information and personal data have the same meaning in the context of this Privacy Policy.
 
Dream-Theme Privacy Policy v2, effective date 25 May 2018