รู้จักเรา ธนบุรี เสริมรัฐ

     ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ
ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ

กิจกรรมและงานวิชาการ

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดย เชิญวิทยากรอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ECG)…

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เปิดการฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง แก่บุคลาการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน

ศูนย์หัวใจฯ โรงบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เปิดการฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาพรัฐและเอกชน โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เปิดฝึกอบรมการให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางแก่บุคลาการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดย ธนบุรี เสริมรัฐ…

ติดต่อเรา