รู้จักเรา ธนบุรี เสริมรัฐ

     ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ
ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ

กิจกรรมและงานวิชาการ

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาล ธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม AED ให้กับพนักงาน

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลธนบุรี ทวีวัฒนา โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม AED ให้กับพนักงาน ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล ธนบุรี ทวีวัฒนา โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้เปิดอบรม…

ถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือน

ถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือน ศูนย์การแพทย์ ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด เชิญแพทย์ประจำศูนย์ฯ มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้แก่บุคลากร เป็นประจำทุกเดือน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ…

ติดต่อเรา