รู้จักเรา ธนบุรี เสริมรัฐ

     ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ
ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ

กิจกรรมและงานวิชาการ

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7 “

“โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7″ “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 7 “ ณ วัดโบสถ์ หลวงปู่เทียน จ.ปทุมธานี ได้จัดออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ…

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย

ศูนย์หัวใจฯ โรงพยาบาลพัทลุง โดยบริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลพัทลุง โดย บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ให้บริการรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือไม่สะดวกในการเดินทาง ให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น…

ติดต่อเรา