รู้จักเรา ธนบุรี เสริมรัฐ

     ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ
ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ

กิจกรรมและงานวิชาการ

รศ.นพ.ธีรภัทร-ยิ่งชนม์เจริญ-ธนบุรีเสริมรัฐ
รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญรับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ   ขอแสดงความยินดีแก่รศ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปเพื่อรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่…

“โครงการ TSR EKG สัญจร”

“โครงการ TSR EKG สัญจร” “โครงการ TSR EKG สัญจร” ลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ บริษัท ธนบุรี เสริมรัฐ จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจ EKG (Electrocardiogram) คือ การตรวจความสมบูรณ์ของการทำงานไฟฟ้าหัวใจ เพื่อตรวจหาความผิดปกติ…

ติดต่อเรา