รู้จักเรา ธนบุรี เสริมรัฐ

     ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ
ธนบุรี เสริมรัฐ ประกอบกิจการธุรกิจบริหารศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง บริหารบุคลากรทางการแพทย์ และบริหารสถานพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของโรงพยาบาลรัฐ การเข้าไม่ถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่แออัด รวมถึงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ซึ่งขาดแคลนบุคลากร งบประมาณและการบริการที่มีคุณภาพ

กิจกรรมและงานวิชาการ

TSR เปิดศูนย์หัวใจฯ รพ ค่ายวชิราวุธ 2
ธนบุรี เสริมรัฐ ร่วมมือกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ธนบุรี เสริมรัฐ ร่วมกับ รพ.ค่ายวชิราวุธ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ธนบุรี เสริมรัฐ เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.ค่ายวชิราวุธ ปรับปรุง CCU รองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า   และการลงนามความร่วมมือให้บริการทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกัน         นครศรีธรรมราช…

นพ.ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ.พัทลุง

นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ รพ. พัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ. ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก นพ. ชลน่าน เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด อาคารใหม่ โรงพยาบาลพัทลุง ให้บริการไร้รอยต่อ ลดรอคอย ต้นแบบ สธ.ร่วมเอกชนรักษาโรคยาก …

ติดต่อเรา