“ธนบุรี เสริมรัฐ” ออกหน่วยตรวจ EKG
ชุมชนเขตสายไหม

“ธนบุรี เสริมรัฐ”
ออกหน่วยตรวจ EKG
ชุมชนเขตสายไหม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บจก.ธนบุรี เสริมรัฐ ได้ออกหน่วย “ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG สัญจร” ณ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเชิงรุกในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนเขตสายไหม

ธนบุรี เสริมรัฐได้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการของพรรคไทยสร้างไทย “โครงการห่วงหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ“ ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องไปยังประชาชนในชุมชนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ติดต่อเรา