คณะกรรมการบริหาร

นางสาวทัศนีย์ แจสุรภาพ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ (ปี)

44

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

– 

คุณวุฒิการศึกษา

  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (วารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (วารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • มหาวิทยาลัยคันไซ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติการฝึกอบรม

  • การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ระดับบริหาร) โดย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
  • การอบรมกฎหมายแรงงานไทย 2550 โดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

  • เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัตการ บจก. ธนบุรี เสริมรัฐ
  • พ.ค. 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง คลินิก Ceyla wellness
  • ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน | ผู้ร่วมก่อตั้ง ร้านอาหาร Burmese Princess
  • ก.ค. 2559 – ก.พ. 2566 | ผู้อำนวยการทั่วไป และผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ La vie detox and wellness
  • ม.ค. 2560 – ก.ค. 2562 | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

ติดต่อเรา